Huidenzout

In looierijen en in de leerverwerkende industrie wordt commercieel zout voor de traditionele conservering en preparatie van dierhuiden gebruikt. De verse huiden en vellen wordt vóór de verdere verwerking met huidenzout behandeld. Het zout heeft daarbij een antibacteriële en een water onttrekkende werking en beschermt de dierhuiden tegen bederf.

Ons grofkorrelig, onbewerkt commercieel steenzout is door zijn hoge vloeiend en verspreidend vermogen ideaal voor de toepassing op de verse dierhuid.

Ook als vochtige speciale preparatie met soda garandeert esco huidenzout speciaal een bijzonder gelijkmatige verdeling en goede hechting op de dierhuid.