Zeezout

Zeewater wordt om zout te winnen in vlakke bassins geleid, de zo genoemde zouttuinen. Hier verdampt het gedurende enige maanden onder invloed van zon, warmte en wind, en ontstaat er zeezout. Na de natuurlijke droging is het zeezout klaar voor consumptie.