Darmenzout

Bij de eerste behandeling van dierdarmen voor de vleesverwerkende industrie speelt zout een essentiële rol. Verse dierdarmen moeten bewerkt worden met een kwalitatief hoogwaardig, zuiver zout om ze optimaal voor te bereiden voor verdere verwerking.

Voor de conservering van dierdarmen wordt voornamelijk steenzout ingezet, omdat het langzamer in vloeistof oplost dan vacuümzout.