Elektrolyse

Bij de chloor-alkali-elektrolyse wordt zout (natriumchloride - NaCl) gescheiden in zijn bestanddelen chloor en natrium. 

Het natriumdeel wordt in verschillende derivaten verder verwerkt, bijvoorbeeld als natronloog of bijtende soda alsook natriumhypochloriet. Chloor wordt in talrijke toepassingen ingezet. Zijn grootste toepassingsgebied is de vervaardiging van kunststoffen zoals polyvinylchloride (PVC), polycarbonaat of als tussenproduct isocyanaat (MDI) in de polyurethaansynthese.

esco biedt een groot aantal steen- en vacuümzoutkwaliteiten aan die voldoen aan de zeer hoge eisen van de verschillende elektrolysetechnieken.