Veevoederzout

Dieren in het wild zoeken hun zoutbronnen zelf in de natuur en zorgen voor het evenwicht in hun natriumhuishouding. Fokdieren moeten het gebrek wegens een onvoldoende natriumgehalte van de gebruikelijke voederplanten anders compenseren – via aan het voer toegevoegd natrium of natriumchloride. esco veevoederzout draagt bij aan de spijsvertering, de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van de dieren.

esco veevoederzout is een uit onze eigen zoutmijngebieden gewonnen steenzoutproduct van hoge kwaliteit. Voor de betreffende behoefte zijn speciaal afgestemde korrelingen beschikbaar.

esco natuurlijk veevoederzout is een kwalitatief hoogwaardig, zuiver natuursteenzout zonder toevoegingen en kan in de ecologische/biologische productie conform de verordeningen (EU) nr. 834/2007 en (EU) nr. 889/2008 worden gebruikt.