27.03.2018

K+S besluit te investeren in een nieuw zoutwingebied in Nederland

Op 22 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur van K+S Aktiengesellschaft besloten een nieuw offshore zoutvoorkomen te ontsluiten. Het concern is voornemens hiervoor een nieuwe caverne te ontwikkelen voor haar Nederlandse productiefaciliteit Frisia Zout B.V. in Harlingen. K+S gaat hiermee door met de uitvoering van haar bedrijfsstrategie Shaping 2030.


Frisia Zout, Harlingen

Frisia Zout heeft de grootste vacuümzoutfabriek van de K+S Groep, en levert aan de elektrolyse-installaties van de chemische industrie in Europa en heeft daarnaast een uitgebreid assortiment van hoogzuivere zoutproducten voor een groot aantal industriële toepassingen. De pekel voor de productie van ingedampt zout wordt gewonnen uit zoutcavernes op een diepte van ongeveer 3.000 meter door middel van oplosmijnbouw, momenteel nog afkomstig van een onshore-zoutwingebied onder het vasteland.

Op basis van een nieuwe mijnbouwvergunning verleend door de bevoegde mijnbouwautoriteiten in Nederland zal K+S een nieuwe offshore-zoutwingebied ontsluiten diep onder de Waddenzee in de nabijheid van de fabriek. Het nieuwe zoutwingebied ligt niet ver van de haveningang van Harlingen, het zogenaamde Havenmondgebied, en zal vanaf 2019 via gerichte boringen vanaf het land worden ontsloten. De eerste nieuwe caverne zal eind 2020 in gebruik worden genomen en zal de productie van de fabriek van Frisia Zout met ongeveer 25 procent verhogen tot ongeveer 1,2 miljoen ton per jaar. Verdere uitbreidingen zijn mogelijk.

"Met deze investering zekeren we de productie van Frisia Zout voor de komende decennia", aldus Mark Roberts, Chief Operating Officer en lid van de Raad van Bestuur van K+S. "We hebben deze investering afgestemd op de strategische en financiële doelstellingen van de K+S strategie Shaping 2030. Het vormt de basis voor een aanzienlijke productiestijging en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze industriële activiteiten. Het toont ook onze toegenomen focus op onze klanten en onze motivatie om aan de groeiende vraag van bestaande en toekomstige afnemers te voldoen. Tegelijkertijd voldoet de zeer efficiënte operatie in Harlingen volledig aan onze duurzaamheidsdoelstellingen, aangezien onze partner Omrin, die een reststoffenenergiecentrale in de directe nabijheid exploiteert, Frisia Zout voorziet van duurzame energie in de vorm van stoom en elektriciteit."

 

Aanwijzing voor de redactie

Afbeeldingen van de productiefaciliteit voor redactioneel gebruik vindt u op onze internetsite http://www.k-plus-s.com/en/news/presseinformationen/2018/presse-180327.html