24.09.2014

Frisia Zout krijgt vergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee

Frisia Zout in Harlingen, een dochteronderneming van esco, mag in de toekomst zoutwinnen onder de Waddenzee. Op woensdag 3 september jl. heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.


Frisia Zout in Harlingen, een dochteronderneming van esco

Begin 2012 heeft Frisia Zout van het Ministerie van Economische Zaken een ontwerp winningsplan gekregen voor vier cavernes in het vergunningsgebied "Havenmond". De verleende milieuvergunning voor de cavernes "Havenmond" is een belangrijke stap voor deze locatie om in de toekomst pekel te leveren.

Frisia Zout is gelegen in de provincie Friesland en produceert door middel van oplosmijnbouw hoogwaardig vacuümzout dat van ongeveer 2.800 meter diep komt. De winningsconcessies voor de bestaande cavernes op het vasteland zijn beperkt; de cavernes onder de Waddenzee zijn nodig om ook in de toekomst vacuümzout te kunnen produceren.

De boring van de caverne "Havenmond" vindt plaats vanaf de productielocatie van Frisia Zout over een lengte van ongeveer 6.000 meter onder de Waddenzee met als doel de caverne te realiseren op ongeveer 3.000 meter.