Een gezegde luidt als volgt: Zonder zout is het leven niet zoet.

Zout is één van de meest gebruikte grondstoffen en alhoewel het overal in voorkomt is dit tocg dikwijls onopgemerkt.

Weetenswaardigheden over zout, de ontginning en de productie ervan, vindt u in onze zoutlexikon.