Locatie Braunschweig-Lüneburg
Duitsland

Nadat in 1907 door diepboringen in de gemeenten Grasleben en Querenhorst een rijk kali- en zoutdepot ontdekt was, werd in 1910 de mijnbouwmaatschappij Braunschweig-Lüneburg opgericht, die van 1911 tot 1913 de schachten Grasleben en Heidwinkel delfde.

In 1913 begon de fabriek met de productie van kali- en steenzout, doch stopte reeds in 1922 met de productie van kali. Sindsdien produceert de locatie uitsluitend steenzout en heeft zich als enige van de vroeger talrijke steenzoutfabrieken in Niedersachsen tot op heden kunnen handhaven.

De eigendomsverhoudingen van de fabriek veranderden in de loop der jaren vaak: aanvankelijk door ondernemingen als zuiver particuliere maatschappij opgericht, nam de Braunschweigische Staat in 1912 een derde van de aandelen in de maatschappij over. Een jaar later ging de meerderheid op de "Vereinigte Kaliwerke Salzdetfurth" over, die in 1935 ook de staatsaandelen overnam.

Met de oprichting van de "Kali und Salz GmbH" als rechtsopvolger van de "Salzdetfurth AG"  veranderde het bedrijf in 1970 opnieuw van eigenaar. Een verdere wissel stond voor de deur, toen in 1994 uit de "Kali und Salz Beteiligungs AG" en de "Mitteldeutsche Kali AG" als nieuwe gemeenschappelijke onderneming de "Kali und Salz GmbH" (tegenwoordig "K+S Aktiengesellschaft") gevormd werd. Deze integreerde de zoutfabriek in 2002 in de joint venture esco - european salt company, die zij samen met Solvay opgericht had en waarvan zij de aandelen in 2004 volledig verwierf.

In 2011 vierde de esco fabriek Braunschweig-Lüneburg het 100-jarig jubileum.

 
Technische tijdtafel

1911 - 1913

Delven van de schacht Grasleben (Braunschweig-Lüneburg I)

1912 - 1913

Delven van de schacht Heidwinkel (Braunschweig-Lüneburg II)

01.11.1913

Start van de kali- en steenzoutproductie

1922Beëindiging van de kaliproductie

1936

Inrichting van een munitiedepot

1937 - 1939

Delven van de schacht Heidwinkel II (Braunschweig-Lüneburg III)

1957

Creatie van een ondergrondse verbindingstraject tussen de schachten Braunschweig-Lüneburg en Heidwinkel

17.04.1959

Een grote brand vernielt de steenzoutfabriek

1962

Beëindiging van de wederopbouw van de fabrieks- en laadinstallaties

1963

Introductie van een spoorloze ondergrondse exploitatie

1967 - 1971

Bouw van fabrieksinstallaties en laadvoorzieningen voor strooizout

1972

Inbedrijfstelling van de winningsinstallatie in de mijnexploitatie

1977

Uitbreiding van de fabrieksinstallatie met een loods voor verpakte waren

1981 - 1984

Ombouw van de productievoorziening Braunschweig-Lüneburg I

1985

Ombouw Braunschweig-Lüneburg III en montage van een nieuwe hoofdmijnventilator

1993

Certificatie van een kwaliteitsmanagement volgens ISO 9002

1995

Start van de liksteenproductie

1996

Ondergrondse passage van de deelstaatgrens tussen Niedersachsen en Sachsen-Anhalt

2001

Installatie van een ondergrondse opto-elektronische sorteerinstallatie voor normaal zout

2010

Inrichting van een extra laadplaats voor strooizout