Locatie Braunschweig-Lüneburg
Duitsland

De kleinste mijn van esco produceert uitsluitend steenzout. Dat was niet altijd het geval: aanvankelijk werd hier ook kalizout voor meststoffen gewonnen.

Heden gebeurt de winning van steenzout door boorwerkzaamheden en met behulp van springstof in de zogenaamde gangenmiijnbow. Bij deze methode worden boven elkaar drie respectievelijk tot 40 meter hoge exploitatiekamers aangelegd waarin het zout in verticale schijven (gangen) d.m.v. explosie vrijgemaakt wordt. De tot 100 meter lange en 20 meter brede kamers worden horizontaal en verticaal gestut door lagen zoutgesteente, zogenaamde pijlers, om de stabiliteit te verzekeren.

De schachten Braunschweig-Lüneburg I tot III vormen de verbinding tussen de mijn en de bovengrondse productie en logistiek. Ze bereiken een diepte van 560 meter en dienen voor het laten dalen en naar boven halen van de mijnwerkers, het zouttransport alsmede de toevoer van ventilatielucht en bedrijfsmiddelen. Ondergronds zijn alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig om een feilloze exploitatie te waarborgen: werkplaatsen, opslag van reservedelen, transformatorstations en andere logistieke voorzieningen. Met een ongeveer 60 kilometer lang netwerk van gangen beschikt de fabriek ondergronds over een wegennet van een gemiddelde kleine stad.

Na een eerste, ondergrondse bewerking wordt het grof gebroken steenzout naar boven getransporteerd. Bovengronds wordt het zout verdere gemalen en gezeefd. Uiteindelijk ontstaan kwalitatief hoogwaardige zuivere steenzoutproducten met verschillende korrelveredeling, die elk op een welbepaalde toepassing afgestemd zijn.

Het product-portfolio van de esco locatie Braunschweig-Lüneburg:
  • strooizout
  • zout voor electrolyse
  • zout voor de veevoeding
  • likstenen
  • zout voor levensmiddelen / tafelzout
  • industriezout