Locatie Bernburg
Duitsland
In 1996 werd de nieuwe saline Bernburg voor vacuümzoutproductie in bedrijf genomen

Nadat in 1911 de mijnbouwonderneming ("mijnbouwmaatschappijen") "Bernburger Kaliwerke" en "Gröna" opgericht waren, sloeg in 1912 met het begin van de uitdiepwerkzaamheden voor de schachten Bernburg (maart 1912) en Gröna (april 1912) het eigenlijke geboorteuur van de mijn, die aanvankelijk uitsluitend op de winning van kalizout gericht was. Reeds in 1913 begon de productie van de begeerde grondstof en de kalifabriek begon met de exploitatie.

In 1921 werd bovendien ook met de productie van steenzout begonnen, waarvan in de Bernburger vindplaats grote voorraden van een bijzonder zuivere kwaliteit aanwezig zijn.

Na de Tweede Wereldoorlog werden de 200 grootste industriebedrijven in de door de sovjets bezette zone door de militaire sovjetadministratie voor Duitsland onteigend en in zogenaamde naamloze sovjetvennootschappen verenigd, zo ook de kali- en steenzoutmijn in Bernburg.

In de Duitse Demokratische Republiek (DDR) drukten de verschillende fases van de nationalisatie en de uiteindelijke vorming van "combinaten" alsmede de vereniging in "volkseigen bedrijven" (VEB) hun stempel op de gehele economische ontwikkeling. Kali werd een van de belangrijkste exportwaren van de DDR en een essentiële bron van deviezen voor de staat.

Na de nieuwbouw van de kalimijn Zielitz in de buurt van Bernburg in de jaren 60 concentreerde zich begin van de jaren 70 de kali- en steenzoutmijn in Bernburg uitsluitend op zijn functie als productieve steenzoutmijn. Vanaf 1974 werd hier alleen nog steenzout geproduceerd, dat de behoefte van de gehele DDR moest dekken en bovendien de socialistische buurlanden zou moeten verzorgen.

Met de opening van de muur op 9 november 1989 begon een nieuw tijdperk in de Duitse geschiedenis. De hereniging bood de Duitse kali- en zoutindustrie de unieke kans om samen een nieuwe startpositie in de internationale concurrentie in te nemen. Als gevolg van de privatisering van de Oostduitse kali-industrie (die behalve kali ook steenzout produceerde) in de jaren 90 verenigden de MDK "Mitteldeutsche Kali AG" en de "K+S Aktiengesellschaft" (destijds "Kali und Salz GmbH") hun kali- en steenzoutactiviteiten. Begin 1994 werden de kali- en steenzoutactiviteiten van de "Kali und Salz" en de MDK  in een gemeenschappelijke, nieuwe dochtermaatschappij gebundeld, waarin ook de "Treuhand" (trust) een rol speelde. Zo kwam de locatie Bernburg uiteindelijk in de K+S groep.

Op de fusie volgden jaren van instandhouding resp. modernisering en rationalisering van de Oostduitse kali- en steenzoutmijnen. In 1996 werd de nieuwe saline Bernburg voor vacuümzoutproductie in bedrijf genomen; sindsdien worden daar naast hoogwaardige steenzoutproducten ook talrijke vacuümzoutproducten met een hoge zuiverheid geproduceerd.

Met de oprichting van de esco - european salt company in 2002 werd de locatie in de esco groep geïntegreerd.