Locatie Harlingen
Nederland

Startnotitie

Richtlijnen

Klankbordgroep

Naar boven

Samenvatting

Naar boven

Deel A - Zoutwinning

  • MER zoutwinning.pdfMilieueffecten continuering van de zoutwinning in Noord-West Fryslan(6,47 MB)

Naar boven

Deel B - Achtergrondrapporten

De achtergrondrapporten kunnen op verzoek beschikbaar worden gesteld.

Contact:

Tel. +31 517 492 499

Naar boven

Toetsingsadvies

Naar boven