Locatie Harlingen
Nederland

De contractor worden vriendelijk verzocht om kennis te nemen van de veiligheidsmaatregelen op ons fabrieksterrein en in de gebouwen.

Frisia zout vraagt de contractor om de hun personeel hiervan voorafgaande aan de werkzaamheden op de hoogte te stellen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aan hun personeel te verstrekken.

In de documenten vindt u de geldende regels en vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Dokumenten:

Instructie voor contractors (nederlands)
Instructie voor contractors (duits) 
Instructie voor contractors (engels)