REACH

De REACH-verordening is per 1 juni 2007 van kracht geworden.

Alle producten van esco bestaan uit natriumchloride en vallen als natuurlijk mineraal product dat chemisch werd gewijigd, niet onder de registratieplicht. In zoverre zijn de regelingen volgens REACH niet direct op ons van toepassing.

Wij hebben veilig gesteld dat onze voorleveranciers slechts REACH-conforme producten aan ons leveren. Zo krijgen onze klanten steeds 'hun' producten in de bekende kwaliteit.