Duurzaamheid

Op alle binnen- en buitenlandse locaties zetten wij ons in voor veilig en milieuvriendelijk produceren en handelen. Hiertoe behoren het behoud van bronnen, het beperken van emissies en het vermijden van afval. Overal waar het zinvol en mogelijk is, zetten wij milieubesparende transportmiddelen zoals treinen en schepen in.

Duurzame ontwikkeling in de steenzoutontginning betekent voor ons, in gelijke mate streven naar en op elkaar afstemmen van: economisch efficiënte doelstellingen, levergarantie en respect voor milieu.

Meer over duurzaamheid in de K+S groep