Compliance

Het compliancesysteem van de K+S groep en esco zorgt er voor dat respectievelijk het geldende recht, onze interne afspraken en richtlijnen evenals de door de onderneming erkende regelgevende standaards binnen het gehele concern bekend zijn en naleving ervan bewaakt kan worden.

Iedere medewerker wordt vertrouwd gemaakt met de in het gehele concern geldende fundamentele waarden en beginselen en de daaruit afgeleide ondernemingsrichtlijnen. Er worden verplichte opleidingen over specifieke onderwerpen aangeboden voor (potentieel) betrokken medewerkers, bijv. kartelrecht, anticorruptie, milieubeschermings-/arbeidsveiligheidsrecht.

De complianceverantwoordelijkheid ligt bij de operationeel verantwoordelijke persoon in de businessunits en holdingunits van de K+S groep. Zij geven jaarlijks een complianceverklaring af en worden adviserend en coördinerend ondersteund door compliancefunctionarissen.

Meer over het compliancesysteem van de K+S groep.