Sůl pro farmaceutické účely

Farmaceutická sůl – chlorid sodný se vyznačuje ze zdravotnicko – farmaceutického a chemického hlediska obzvláště vysokou kvalitou a čistotou. Farmaceutická sůl je základní surovinou ve farmaceutickém a zdravotnickém průmyslu. Mezi jinými se používá při výrobě dialyzačních roztoků, enterálních a parenterálních infuzních roztoků a léků.

esco farmaceutická sůl vakuová se získává z velmi čistého solného vodného roztoku pomocí vysoce sofistikovaného výrobního procesu. APISAL® se vyrábí z vysoce kvalitního chloridu sodného, který vyniká výjimečně vysokou čistotou a neobsahuje žádné přídatné látky.  Pro naplnění velmi přísných požadavků ve farmaceutických výrobních procesech vyrábíme zvláště čistou sůl ve farmaceutické kvalitě, jejíž čistota překračuje požadavky na čistotu stanovené v různých lékopisech.

Farmaceutická sůl