Sůl pro elektrolýzu

V průběhu elektrolýzy alkalických chloridů je sůl rozdělena na její součásti - sodík a chlór.

Sodík je využíván pro výrobu různých derivátů, jako například sodný louh nebo hydroxid sodný, a také chlornan sodný. Chlór je využíván v mnoha aplikacích. Nejširší pole využití je při výrobě plastických hmot, zejména PVC a polykarbonátu, nebo jako mezivýrobek isokyanát v syntéze polyuretanu.

Pro nejvyšší kvalitativní požadavky různých technologií elektrolýzy nabízí esco široké spektrum produktů z kamenné a vakuové soli.