Sůl pro detergenty a čisticí prostředky

Průmyslová sůl je důležitá surovina pro výrobu detergentů, mýdel a různých čisticích prostředků, ať už jako pomocná látka v chemickém výrobním procesu nebo jako součást konečného výrobku. Díky své vysoké rozpustnosti je naše průmyslová sůl vhodná k použití v tekuté formě jako solanka. Zároveň je vhodná pro použití v krystalické formě.

Díky širokému spektru zrnitostí, vysoké čistotě a velmi dobré sypkosti jsou esco vakuové a kamenné průmyslové soli prvotřídní produkty pro průmysl, vyrábějící detergenty a čisticí prostředky.