Průmyslová sůl pro vrtací kapaliny

Průmyslová sůl se používá jako součást vrtných vyplachovacích roztoků primárně při exploraci a těžbě ropy a zemního plynu. Sůl tak podstatně přispívá ke stabilizaci vrtů a k mazání a chlazení vrtací hlavy. Sůl je důležitou surovinou také pro následující kroky při zpracování ropných produktů nebo pro průmyslovou úpravu vody.

Pro zvláštní požadavky vrtného průmyslu nabízí společnost esco dva druhy vysoce kvalitní průmyslové soli, vyrobené z vakuové nebo kamenné soli. Oba druhy soli mají velmi vysoký obsah chloridu sodného a jsou k dispozici v mnoha zrnitostech.