Sůl pro ryby zpracující a akvakultura

Jako ochucovadlo a důležitý konzervační prostředek je sůl nepostradatelná pro rybářství a ryby zpracující průmysl. Tradiční rybářský průmysl ve Skandinávii naši kamennou průmyslovou sůl používá například ke zpracování tresek, solením suchou nebo mokrou cestou.

V akvakulturách se sůl používá pro zlepšení zdraví zvířat a kvality vody.

Naše rybářská sůl pochází z přírodních zdrojů kamenné soli, které leží mnoho stovek metrů pod zemí a díky tomu jsou chráněné před vnějšími vlivy životního prostředí. Tento prvotřídní výrobek se vyznačuje vysokou sypkostí, přirozeně přítomným vápníkem a čistě bílou barvou. Největší světové rybářské a ryby zpracující společnosti důvěřují kvalitě esco rybářské soli.