Sůl na úpravu přírodních střev

Při prvním opracování přírodních střev pro maso zpracující průmysl hraje sůl důležitou roli. Při zpracování čerstvých přírodních střev se musí použít kvalitní čistá sůl, aby střeva byla optimálně připravena k dalšímu zpracování.

Ke konzervování přírodních střev se používá především kamenná sůl, protože se v porovnání s vakuovou solí pomaleji ztekucuje.