Krmná sůl

Volně žijící zvířata si sama hledají přírodní zdroje soli a starají se o rovnováhu svého metabolismu sodíku. V běžných pícninách je sodíku nedostatek, a proto potřebuje dobytek dodávat sodík k vyrovnání jeho nedostatku potravou, obsahující chlorid sodný. Krmná sůl společnosti esco podporuje trávení, tělesný rozvoj a zdraví zvířat.

esco krmná sůl je vysoce kvalitní produkt, vyrobený z kamenné soli, získané těžbou z našich vlastních ložisek. Podle potřeb si zákazníci mohou vybrat sůl s různou zrnitostí a v různém balení.

esco přírodní krmná sůl je vysoce kvalitní, čistá přírodní kamenná sůl bez přídavných látek, kterou lze použít v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 a nařízením (ES) č. 889/2008 v ekologické produkci.