22.01.2016

Solný důl Bernburg: Zakládání vyrubaných prostor v oblasti Nordfeld zahájeno

Solné doly esco v Bernburgu obdržely dnes od Zemského úřadu pro geologii a hornictví (LAGB) povolení pro zahájení prací na zakládání vyrubaných prostor v oblasti Nordfeld (severní části dolu). Ve spolupráci s partnerem, společností AUREC GmbH, budou nyní těžební komory, ve kterých probíhala těžba soli v letech 1984 až 1998, vyplněny základkovým materiálem, aby se dlouhodobě zamezilo povrchovým poklesům na území obce Ilberstedt. Projekt je plánován minimálně na deset let.


Po ukončení prací na základce v prostoru Ostfeld (východní část dolu) na jihovýchodním okraji Bernburgu budou nyní pokračovat práce na stabilizaci obzvláště intenzivně využívaných dobývacích prostor na severu. Příslušné žádosti byly schvalovacímu úřadu předloženy na konci roku 2014. Mezi tím již Solné doly vytvořily v podzemí nezbytné podmínky k tomu, aby bylo možno práce na základce plynule přesunout.

Investice vytvoří perspektivu pro 30 nových pracovních míst

Do projektu investují esco a AUREC do roku 2017 celkem zhruba 22 milionů euro. Zatímco pod zemí bylo zapotřebí vybudovat spojovací trasu dlouhou čtyři kilometry od šachty Gröna do Nordfeldu, rozšířit infrastrukturu a zakoupit nová vozidla, nad zemí rozšiřuje AUREC kapacity pro příjem a zpracování materiálů na základku. Díky projektu vznikne ve střednědobém horizontu 30 nových trvalých pracovních míst.

Solné doly esco Bernburg a AUREC spolupracují při zakládání vyrubaných prostor již od roku 1992. AUREC vyrábí z minerálních složek (vytěžená půda, štěrk, slévárenské a formovací písky), zbytků ze spaloven (struska a filtrační prach) a z kalů (např. z vrtů nebo kalníků) materiál pro základku s definovanými stavebně-fyzikálními vlastnostmi. Tento materiál pak pracovníci solných dolů zabudují pod zemí do bývalých vyrubaných prostor. Tím se stabilizuje pilířový systém a dlouhodobě se tak sníží poklesy na povrchu. V prostoru Ostfeld byly dosud zabudovány zhruba tři miliony tun základkového materiálu. Tyto práce, pro které AUREC dosud využila roční přijímací a zpracovatelskou kapacitu 250.000 tun, jsou nyní téměř dokončeny. V rámci skupiny K+S koordinuje tuto spolupráci společnost K+S Entsorgung GmbH.

O solném dole Bernburg

Solný důl Bernburg je jedním ze tří solných dolů společnosti esco. Solný důl využívá vysoce kvalitní solné ložisko u Bernburgu jak pro dobývání kamenné soli, tak i pro výrobu solanky na produkci jedlé soli a jako základní surovinu pro chemický průmysl. Paleta výrobků závodu zahrnuje jedlé soli, průmyslové soli a také posypovou sůl pro zimní údržbu. Se zhruba 440 zaměstnanci je solný důl jedním z největších výrobních podniků v okresu Salzlandkreis.

esco závod Bernburg

Vaše kontaktní osoba:

Ulrich Göbel
Telefon: +49 561 9301-1722
ulrich.goebel(at)k-plus-s.com