29.06.2017

Sanace těžební šachty: Symbol města Bernburg zazáří v novém světle

Je vidět už z dálky: 80 metrů vysoká bílá věž s nápisem „Bernburger Salz“ a znakem horníků – mlátkem a želízkem – patří k siluetě Bernburgu stejně jako zámecká věž nad řekou Sálou. Věž má nicméně zcela světský účel. Slouží těžbě soli v solném závodu esco Bernburg a je jeho nejdůležitějším spojením s rozsáhlým dolem. Brzy tato výrazná budova zmizí za stavebními plachtami.


Je viditelná už z dálky: Těžařská věž závodu esco Bernburg

Stavba z roku 1966 už jeví známky stáří a vyžaduje rozsáhlou sanaci fasády, která byla renovována naposledy v létě roku 1992. Tentokrát však budou práce trvat výrazně delší dobu, neboť v různých částech musí proběhnout i konzervace železobetonového zpevnění fasády. Podle současných plánů bude v červnu opatřena lešením severní strana a po ní strana východní.

V zájmu co nejnižší hlučnosti budou práce na tlakovém čištění fasády probíhat od poloviny července za speciálními plachtami a omezí se během pracovních dnů na dobu mezi 7:00 - 18:00 hodinou. Obě strany by měly být hotové před příchodem zimy. Na začátku roku 2018 pak začnou práce na jižní a západní fasádě, které se nestihnout dokončit do podzimu.

Jakým způsobem bude poté „bílá věž“ v novém lesku vítat místní obyvatele a jejich hosty ještě není s konečnou platností rozhodnuto. Holger Dittrich, který má ve městě na starosti odbor hospodářství, má už v každém případě jasno: "Dosavadní nápis 'Bernburger Salz' s tradičním znakem horníků je sympatickou vizitkou celého města. Spojuje přírodní bohatství s místním hornickým řemeslem a moderním průmyslem – proč měnit něco osvědčeného?"