31.08.2016

Nová bloková tepelná elektrárna: Čtyřicet válců pro solivar v Bernburgu

V podobě blokové tepelné elektrárny (BHKW) nejnovější generace uvádí solivar esco v Bernburgu do provozu mimořádně ekologické energetické zařízení, které bude vyrábět současně elektrickou energii a teplo. Společný projekt společností esco a Avacon Natur GmbH doplňuje stávající zdroj elektrické energie, a přitom ušetří téměř 30 % zemního plynu jako primární energie.


Společné stisknutí startovního tlačítka: (zleva doprava) Andreas Horn, viceprezident z hlavního sídla společnosti esco, ředitel závodu Dr. Markus Cieslik, člen představenstva Avacon Dr. Stephan Tenge a Alfred Schaper, jednatel Avacon Natur

„Úsporné a vysoce efektivní využití drahocenného zemního plynu nejenom uleví životnímu prostředí o přibližně 6 500 tun uhlovodíků ročně a tím přispěje k ochraně klimatu, ale také sníží naše náklady za energie, a tím zvýší naši konkurenceschopnost – takto vypadá v praxi udržitelné hospodářství společnosti esco,“ říká Dr. Markus Cieslik, ředitel solivaru v Bernburgu při společném zahájení provozu s generálním ředitelem společnosti Avacon – Dr. Stephanem Tengem.

Společnost Avacon a její předchůdci již několik desetiletí úspěšně spolupracují s koncerny K+S a esco. Protože těžařská firma a dodavatel energií mají jednu věc společnou: Základem jejich obchodních činností jsou dlouhodobé investice. Protože však technologický vývoj se neustále posouvá dopředu a stále se mění rámcové podmínky, obě firmy potřebují soustavné procesy zlepšování. „Jsme rádi, že tímto inovativním projektem kogeneračního zařízení dále rozšíříme a prohloubíme spolupráci s partnerem našich projektů, společností esco. Díky vynikající týmové spolupráci s naším zákazníkem se podařilo kogenerační zařízení vyprojektovat a realizovat ve velmi krátké době, ještě předtím, než se změnily právní podmínky pro kogenerační zařízení,“ říká Alfred Schaper, jednatel společnosti Avacon Natur GmbH.

Využití zemního plynu bude efektivní

Zařízení, které bylo vybudováno během necelých jedenácti měsíců v areálu firmy, tvoří dva motory poháněné zemním plynem, jejichž výkon je úctyhodný: 40 válců se zdvihovým objemem přes 120 l generuje celkem 3 megawatty (MW) elektrické energie a 3 MW tepla. Jenom ročně vyrobená elektrická energie by stačila na zásobení 6 000 domácností. Zatímco výrobu elektrického proudu zajišťují připojené generátory, vyprodukované teplo se získává z jedné poloviny z chlazení motoru a z druhé poloviny ze zbytkového tepla spalinových plynů. Tato energie se dodává ve formě páry a teplé vody do rozvodných sítí závodu.

Kombinace výroby elektrické energie a tepla umožňuje úplné využití použité primární energie zemního plynu. S účinností přes 86 % bloková tepelná elektrárna vysoce překonává konvenční elektrárny, které nedokáží využít teplo. Pro srovnání: Účinnost plynových elektráren činí méně než 50 %, hnědouhelných elektráren přibližně 44 % a jaderných elektráren kolem 33 %.

S touto vysokou účinností bude nová bloková tepelná elektrárna podle zákona o kogeneraci elektrické energie a tepla kategorizována jako „zařízení s vysokou efektivitou“. Energetická efektivita spojená se stavbou zařízení je proto vhodným opatřením, které umožní skupině K+S splnit koncernové cíle v rámci certifikovaného energetického managementu DIN EN ISO 50001.

Společností Avacon Natur již jednou úspěšně realizovala technologický a energetický koncept kogeneračního zařízení v Bernburgu při podobném projektu cukrovarnického průmyslu. Zkušenosti s tímto zařízením byly ve značné míře použity pro komplexní projekt kogeneračního zařízení v Bernburgu. Díky dobrým hospodářským rámcovým podmínkám a téměř identické technologické koncepci referenčního zařízení se společnost esco rozhodla pro realizaci a provoz kogeneračního zařízení v Bernburgu společností Avacon Natur.

Protože společnost Avacon Natur má k dispozici rámcové smlouvy k nákupům kogeneračních zařízení, zvládla tyto komponenty zařízení zajistit velmi rychle a bez časově náročných výběrových řízení na dodavatele. Tím bylo možné zaručit pro společnost esco krátkou dobu realizace celého projektu.

Informace o společnosti esco a solivaru Bernburg

Společnost esco - european salt company je největším evropským prodejcem soli a součástí globální výrobní sítě divize Sůl skupiny K+S s provozy v Evropě a v Severní a Jižní Americe.
S roční výrobní kapacitou přibližně 9,7 mil. tun soli v pevné formě a ve formě roztoku nabízí společnost esco svým zákazníkům kompletní sortiment kvalitních solných výrobků – od průmyslové soli a soli pro farmaceutický průmysl, až po jedlou sůl a rozmrazovací prostředky pro zimní údržbu silnic. Ke společnosti,  sídlící v Hannoveru, patří 20 výrobních a prodejních provozů v Německu, Polsku, České republice, Švédsku, Nizozemí, Belgii, Francii, Itálii, Španělsku a Portugalsku.

Solivar v Bernburgu se svojí výrobní kapacitou přibližně 2,8 mil. tun kamenné a varné soli a 1,4 mil. tun soli v solance je největší německou provozovnou společnosti esco. K paletě produktů patří kromě jedlých a krmných solí také průmyslové soli a především posypové soli a produkty ke změkčování vody. Provoz zaměstnávající kolem 430 zaměstnanců má více než 100letou historii.

Informace o společnosti Avacon Natur

Společnost Avacon Natur podporuje soukromé, firemní a průmyslové zákazníky a komunální podniky při realizaci energetických řešení s orientací na budoucnost. 100% dceřiná společnost Avacon přitom vyvíjí ekologicky a ekonomicky orientovaná decentralizovaná energetická řešení zaměřená na potřeby zákazníků. K tomu patří inovativní technologie a kogenerační zařízení, využívání obnovitelných energií a přesné dodávky tepla, chlazení, stlačeného vzduchu, páry nebo elektrické energie.

Společnost Avacon Natur má certifikaci podle norem ISO 14001, DIN ISO 50001 a OHSAS 18001. Důležitým cílem normy DIN ISO 50001 je soustavné zlepšování energetického výkonu a energetické efektivity a dosahování úspor energií. Toho lze dosáhnout pouze systematickou prací, která ve firmě vede k rozvoji systémů a procesů. Díky tomu společnost Avacon Natur nezanedbatelně přispívá k ochraně životního prostředí a klimatu, mimo jiné trvalým snižováním emisí CO2.