03.08.2016

esco Saline Cérébos slaví narozeniny

esco Saline Cérébos in Dombasle, Francie, slaví v tomto roce své 150. výročí založení. Od založení v roce 1866, které bylo výnosem Napoleona III. schváleno, zakusila lokalita četné a částečně hluboko sahající změny a vývoje - jak v technologickém a průmyslovém ohledu, tak i co se podílníků a majitelů týče.


Toulky dějinami rozmetačů oblíbené jemné soli ("Sel Fin") Cérébos – od počátku 20. století po dnes; v pozadí haly továrny v Saline Cérébos

Philippe Couson, předseda Saline Cérébos : "Co udělalo naši lokalitu v průběhu své dlouholeté existence trvale silnou, jsou v prvé řadě muži a ženy, kteří hrdě, angažovaně a s inovační silou přispěli a přispívají svým dílem k historii lokality, jakož i hodnoty jako jsou soudržnost, týmový duch a dobré jméno."

Oslavy 150. výročí existence začaly v dubnu 2016 v měsíčním informačním zpravodaji, na stránkách facebooku, speciální webové stránce jakož i účastí na rozličných místních událostech v partnerství s městem Dombasle. Vrcholu dosáhly 30. června, když se téměř 200 pozvaných hostů - zaměstnanci, důchodci, obchodní partneři a vybraní hosté - sešlo na místě k večerní slavnosti s uváděnými vystoupeními, slavnostními projevy, promítáním jubilejního filmu a následující večeři pod širým nebem. Další akce jsou plánovány na příští měsíce.