15.01.2014

Společnost esco a obchodní divize Sůl, společnosti K+S na XIV. Mezinárodním zimním silničním kongresu 2014

Světová silniční asociace AIPCR/PIARC pořádá od 4. do 7. února 2014 svůj XIV. Mezinárodní zimní silniční kongres v kongresovém centru v Andorra la Vella. Společnosti esco – european salt company, K+S Chile, Morton Salt a Windsor Salt se zde opět prezentují společným stánkem.


Mezinárodní kongres nabízí technické přednášky a ukázky vozů a zařízení. Přivádí dohromady pro přímou výměnu informací vystavovatele, osoby s rozhodovacími pravomocemi a uživatele, stejně jako zástupce organizací veřejného a soukromého sektoru. V roce 2014 je kongres tematicky zaměřen na: Slaďování bezpečnosti silničního provozu a trvale udržitelný rozvoj v souvislosti se změnou klimatu a ekonomickými omezeními.

Obchodní divize Sůl společnosti K+S vystavuje ve stánku B 23.

Více informací o této akci na:  http://www.aipcrandorra2014.org/