Tiskové zprávy

12.02.2019

Etický a sociální audit: esco přezkoumává potřeby zaměstnanců

Společnost esco – european salt company GmbH & Co. KG bere svoji sociální a etickou zodpovědnost vážně, a proto nechala v rámci externího auditu SMETA prozkoumat potřeby pracovníků ve výrobě vysoce čistých solí na pracovištích...

Čtěte více


27.03.2018

K+S rozhodla o investici do nového solného pole v Nizozemsku

Dne 22. března 2018 se představenstvo akciové společnosti K+S usneslo na otevření nového podmořského solného pole. Za tímto účelem chce koncern pro svůj nizozemský závod Frisia Zout B.V. v Harlingenu vyvrtat novou kavernu....

Čtěte více


29.06.2017

Sanace těžební šachty: Symbol města Bernburg zazáří v novém světle

Je vidět už z dálky: 80 metrů vysoká bílá věž s nápisem „Bernburger Salz“ a znakem horníků – mlátkem a želízkem – patří k siluetě Bernburgu stejně jako zámecká věž nad řekou Sálou. Věž má nicméně zcela světský účel. Slouží těžbě...

Čtěte více


31.08.2016

Nová bloková tepelná elektrárna: Čtyřicet válců pro solivar v Bernburgu

V podobě blokové tepelné elektrárny (BHKW) nejnovější generace uvádí solivar esco v Bernburgu do provozu mimořádně ekologické energetické zařízení, které bude vyrábět současně elektrickou energii a teplo. Společný projekt...

Čtěte více


03.08.2016

esco Saline Cérébos slaví narozeniny

esco Saline Cérébos in Dombasle, Francie, slaví v tomto roce své 150. výročí založení. Od založení v roce 1866, které bylo výnosem Napoleona III. schváleno, zakusila lokalita četné a částečně hluboko sahající změny a vývoje - jak...

Čtěte více


22.01.2016

Solný důl Bernburg: Zakládání vyrubaných prostor v oblasti Nordfeld zahájeno

Solné doly esco v Bernburgu obdržely dnes od Zemského úřadu pro geologii a hornictví (LAGB) povolení pro zahájení prací na zakládání vyrubaných prostor v oblasti Nordfeld (severní části dolu). Ve spolupráci s partnerem,...

Čtěte více


16.10.2015

SALDORO® Urmeersalz (sůl pramoře) vyznamenaná oceněním Superior Taste Award

Dobrá chuť čisté nerafinované kamenné soli z přirozených nalezišť soli pravěkého moře svrchního permu byla i nyní potvrzena mezinárodní nezávislou odbornou porotou a poprvé vyznamenána oceněním Superior Taste Award.

Čtěte více


Zobrazeny výsledky 1 až 7 z 14