Lexikon soli

B

Bílé zlato

Bílé zlato je všeobecně synonymem pro bílé látky, které se z důvodu jejich cennosti označují jako zlato, tedy jako něco, co je velmi cenné, aniž by to bylo zlato nebo bílé zlato.

Sůl je tradičně označována také jako bílé zlato.

nahoru

C

Chlorid sodný, NaCl

Chlorid sodný, NaCl, nazývaný v mineralogii halit (z řeckého "hals" = sůl a "lithos" = kámen), se v přírodě vyskytuje ve velkém množství, částečně rozpuštěný v mořské vodě, částečně v pevné formě a v různých koncentracích v četných horninách, jako např. sylvinit a karnalit.

nahoru

D

Důl, důlní dílo

Jako důlní díla se označují prostory, které byly vytvořeny za účelem těžby minerálních surovin, jako např. ruda, uhlí a sůl. Podzemní doly se společně označují jako podzemní důlní díla. Důlní dílo společně se strojním vybavením je označováno jako důl. Důl společně s nadzemními stroji a zařízeními tvoří důlní závod.

nahoru

Důlní chodba

V hornictví označuje slovo důlní chodba horizontální důlní dílo bez otvoru nad zemí.

nahoru

Důlní dílo

Důlní dílo nebo podzemní těžba se vztahují k těžbě v podzemí uložených ložisek v protikladu s povrchovou těžbou. Přístup k ložiskům zajišťují šachty a štoly.

nahoru

Důlní dozorce (štajgr, slangově)

Důlní dozorce je z historického hlediska osoba vykonávající dozor v dole. Odpovídal za úsek v dole a za jemu podřízené osoby. Rozlišujeme mezi důlními dozorci pro elektrická zařízení, strojní zařízení, vzduchotechniku, důlní měření a důlními dozorci pro důlní těžební dozor a denní těžbu. Historicky je profesní posloupnost následující: revírní důlní dozorce, směnový důlní dozorce a vrchní důlní dozorce.

nahoru

Dusitanová solící směs

Dusitanová solící směs je vyráběna z jedlé soli, speciálně obohacené dusitanem, určená k nakládání masa a masných výrobků. Spolu s uzením je nakládání masa a masných výrobků do soli jedním z nejstarších konzervačních postupů. Zachovává barvu a poživatelnost masných výrobků, propůjčuje masným výrobkům typické aroma. Kromě toho slouží i jako antioxidační prostředek.

nahoru

E

Elektrolýza

Jako elektrolýzu označujeme štěpení chemické vazby působením elektrického proudu.

nahoru

Elektrolýza alkalických chloridů

Prostřednictvím elektrolýzy alkalických chloridů se z chloridu sodného vyrábí základní chemické látky chlor, vodík a hydroxid sodný. Za tímto účelem se kamenná nebo vakuová sůl rozpustí ve vodě a jako koncentrovaný solný roztok se dopraví do elektrolyzéru. Chlor, vodík a hydroxid sodný jsou potřebné pro výrobu polyvinylchloridu (PVC), tedy plastů.

nahoru

F

Farmaceutická sůl

Sůl v lékopisné kvalitě je důležitou základní látkou ve farmaceutickém průmyslu. Vyrábějí se z ní například infuze a dialyzační roztoky. Kromě toho se sůl používá při výrobě léků a doplňků stravy stejně jako kosmetických a wellness přípravků.

nahoru

Fleur de Sel

To je francouzský výraz pro "solný květ" též "královnu solí" a speciální kvalitu mořské soli. Fleur de Sel vzniká při specifických povětrnostních podmínkách na hladině salin s mořskou vodou. Fleur de Sel má křupavou strukturu a vysokou zbytkovou vlhkost.

nahoru

Flor de Sal

Je španělský a portugalský název pro solný  květ, "Fleur de Sel".

nahoru

H

Horizont

Patro 

nahoru

J

Jedlá sůl

Všeobecně se pod pojmem jedlá sůl rozumí chlorid sodný, který se přijímá potravou. Jedlá sůl je jednou z nejdůležitějších minerálních látek v lidské výživě.

nahoru

Jodovaná sůl

Jodovaná sůl je jedlá sůl, která je obohacena jodičnanem – ve výrobním procesu se k chloridu sodnému přidává jodičnan draselný.

nahoru

K

Kamenná sůl

Kamenná sůl je hornina s velmi vysokým podílem chloridu sodného, jeho obsah se však odlišuje v závislosti na ložisku. Kamenná sůl se získává podzemní těžbou. Ložiska kamenné soli vznikla před přibližně 230 milióny let odpařením tehdejších moří.

Heslo: Teorie mělčin

nahoru

Kaverna

 

V těžebním průmyslu se jako kaverna označuje relativně velký, uměle vytvořený dutý prostor pod zemí.

nahoru

Kompaktní sůl

Kompaktní sůl se vyrábí slisováním krystalické vakuové soli.

nahoru

Krystalická sůl

Na rozdíl od solanky (solného roztoku) se jedná o sůl, která se vyskytuje v pevném skupenství, jako např. jedlá sůl a posypová sůl.

nahoru

Krystalizace

Pod pojmem krystalizace se při výrobě soli rozumí vznik a růst krystalů z rozpuštěné soli.
Ve většině případů k tomu dochází pod tlakem v uzavřených odparkách. Takto získaná sůl se nazývá vakuová sůl a je velmi čistá.

nahoru

Kuchyňská sůl

Pod pojmem kuchyňská sůl se všeobecně rozumí všechny výrobky z jedlé soli, které se vyrábějí v malospotřebitelském balení a prodávají se v maloobchodech.

nahoru

L

Liz

Liz nebo solný liz je vyroben ze soli a používá se pro užitková zvířata jako krávy nebo koně, domácí zvířata nebo drobná zvířata. Solné lizy, ve tvaru bloků, se lisují z kamenné nebo vakuové soli v přírodním stavu, u některých druhů obohacené o nutriční doplňkové látky, byliny nebo aromatické látky.

nahoru

Ložiska, solná ložiska

Ložiska jsou určité části zemské kůry, v nichž se nacházejí přirozené koncentrace pevných, kapalných nebo plynných surovin.
Podle rozmístění a tvaru se rozdělují ložiska na horizontální ložiska nebo solné dómy.
Původní formou jsou horizontální ložiska, nezdeformovaná tektonickými silami z vnitřku země.

nahoru

M

Mocnost

Mocnost je kolmá vzdálenost od definovaného referenčního bodu na povrchu k bodu pod zemí. Mocnost označuje, jak hluboko je bod pod povrchem, je to tedy synonymum pro hloubku.

nahoru

Mokrá sůl

Při výrobě vakuové soli je jako mokrá sůl (vlhká sůl) označována krystalická sůl s určitou zbytkovou vlhkostí, která je zbytkem zpracovávané solanky. Velmi mokrá sůl je následně dosušována.

nahoru

Mořská sůl

Mořská sůl se získává v takzvaných salinách krystalizací z mořské vody. Průběh krystalizace nejvíce ovlivňují slunce a vítr. V mořské soli jsou kromě chloridu sodného obsažena i malá množství nebo stopy jiných látek, včetně draselných, hořečnatých a manganatých solí.

nahoru

O

Obzor

Patro

 

nahoru

P

Patro (obzor, horizont)

Pod pojmem patro (obzor, horizont) se rozumí v hornictví patro dolu; ale jde i o polohu, pokud jde o výšku horizontálního systému důlních chodeb; např. 700 m horizont se nachází 700 metrů pod povrchem země.

nahoru

PDV

PDV = čistá vysušená vakuová sůl; PDV je označení pro velmi čistou vysušenou vakuovou sůl, která se díky své čistotě často používá jako jedlá sůl, sůl pro průmyslové a farmaceutické použití.

nahoru

Podzemní těžba

Podzemní těžbou nebo hlubinným dobýváním se označuje těžba z ložisek pod zemí na rozdíl od povrchové těžby. Přístup k ložiskům je přes šachty nebo štoly.

nahoru

Porub

Poruby jsou těžební bloky, které se vytvoří mezi dvěma patry řízenou těžbou pomocí vrtáním a odstřelem.

nahoru

Posypová sůl (sůl na údržbu komunikací)

Posypová sůl, nazývaná též sůl na údržbu komunikací, je chlorid sodný (NaCl) nebo obecně sůl, která se v zimě používá k rozpouštění sněhu a ledu a k narušování kompaktního povrchu uježděného sněhu a ledu na komunikacích.

nahoru

Povrchová těžba

Povrchová těžba je vhodná především pro těžbu surovin, které jsou uloženy hned pod zemským povrchem nebo jiným způsobem vystupují na povrch. Při povrchové těžbě je ložisko na rozdíl od hlubinného dobývání, příp. podzemní těžby, otevřené.

nahoru

Protispékavá látka

Protispékavá látka je přídatná látka, která se přidává k soli, aby se zabránilo jejímu spečení nebo aglutinaci a aby si sůl zachovala svou sypkost. Nejběžnějšími protispékavými látkami jsou ferrokyanid sodný (E535), uhličitan vápenatý (E170) a uhličitan hořečnatý (E504).

nahoru

Průmyslová sůl

Jako průmyslová sůl se označují ty kvality soli, které se používají ve výrobním a zpracovatelském průmyslu. Průmyslové soli jsou např. sůl pro barvení v textilním  průmyslu, sůl pro zpracování kůží a  sůl pro úpravu přírodních střev.

nahoru

R

Regenerační sůl

Regenerační sůl je speciální sůl pro zařízení na změkčování vody a pro myčky nádobí. Ve zmíněných zařízeních regeneruje materiál iontoměničů a obnovuje jeho schopnost znovu absorbovat látky způsobující tvrdost vody – především ionty vápníku a hořčíku.

nahoru

S

Salina

Salina je nádrž, v níž se z mořské vody pomocí odpařování získává mořská sůl.

nahoru

Solanka, solný roztok

Solanka je vodný roztok soli. Jako solanka (solné roztoky) označujeme jak přírodní zdroj slané vody, tak roztok vyrobený rozpuštěním soli ve vodě.

nahoru

Solivar

Pod pojmem solivar se rozumí zařízení nebo provoz na získávání soli - s výjimkou solných dolů, v nichž se sůl těží podzemním dobýváním.
Rozlišujeme:

  • solivar na vakuovou sůl, v němž se z nasyceného solného roztoku odpařováním vyrábí tzv. vakuová sůl
  • solivar na mořskou sůl, v němž se z mořské vody získává odpařováním mořská sůl.

nahoru

Solné speciality

Ve společnosti esco označujeme jako solné speciality všechny solné produkty, které nepatří mezi posypové soli a produkty zimní údržby. Solné speciality jsou tedy všechny jedlé a kuchyňské soli, průmyslové soli, soli pro chemické výroby, soli pro využití ve farmacii atd. – nezávisle na tom, zda přitom jde o výrobek z kamenné, vakuové nebo mořské soli.

nahoru

Solné tablety, tabletová sůl

Do tvaru tablet slisovaná sůl se používá především jako regenerační sůl při změkčování vody.

nahoru

Solný dóm nebo solný sloup

Tak se označuje převážně vertikálně umístěné ložisko. Působením tektonických sil z vnitřku Země byly původně horizontální ložiska zdeformována, např.vysokými tlaky byla ložiska vytlačena do kolmých, přibližně hřibovitých tvarů.

nahoru

Štajgr, slangově

Důlní dozorce

nahoru

Štola

V hornictví označuje slovo štola horizontální důlní dílo s otvorem nad zemí.

nahoru

Sůl pro elektrolýzu, sůl pro využití v chemickém průmyslu

Sůl pro využití v chemickém průmyslu je kvalitní sůl, ze které se v chemickém průmyslu elektrolýzou alkalických chloridů získávají základní chemikálie – chlór, vodík a hydroxid sodný,  následně potřebné pro výrobu plastů (např. PVC – polyvinylchrorid).

nahoru

T

Tabletová sůl

Solné tablety

nahoru

Teorie mělčin

Za teorii mělčin se označuje Ochseniusův výklad vzniku ložisek kamenné soli (Carl Ochsenius  - geolog, žijící v 19. století):
V období permu, asi před 230 miliony let, byly velké části Střední Evropy a jiných regionů pokryty vnitrozemským mořem, které bylo od otevřeného oceánu odděleno rozsáhlými mělčinami. V té době převládalo v našich zeměpisných šířkách horké, suché klima se silným slunečním zářením, které odpařovalo vodu, jako z gigantické odpařovací pánve. Slanost vody se zvyšovala, dokud rozpuštěné minerály (uhličitany, sírany a chloridy) nezačaly krystalizovat jako na obřích pánvích na dušení.

nahoru

Těžba

Těžba znamená v báňském průmyslu získávání rudy, nerostných surovin a hornin při povrchovém nebo hlubinném dobývání.

nahoru

Těžba louhováním

Při těžbě louhováním se do podzemního ložiska vrtem přivede voda. Sůl se v ní rozpustí a vzniklý roztok (solanka), se čerpá na povrch. Po odpaření vody dojde ke krystalizaci a následnému zpracování. Většinou se pak v solivaru ze solného roztoku odpaří voda a získá se tzv. vakuová sůl.

nahoru

Těžební komora

Ložiska se často vytěžují tzv. komorovou těžbou. Při dobývání soli se přitom v ložiscích pod zemí tvoří dlouhé těžební komory. Mezi nimi se nechávají stát pilíře, které podpírají horninu nacházející se nad nimi.

nahoru

V

Vakuová sůl

Vakuová sůl se získává v solivarech odpařováním z nasyceného solného roztoku. Přitom se může využít přírodní zdroj solanky nebo se může použít proces důlní těžby solanky.

nahoru

Z

Zdařbůh! Zdař Bůh!

Tento pozdrav nebo zvolání je tradiční hornický pozdrav. Podle tradice vznikl koncem 16. století v saském Krušnohoří a vyjadřoval naději horníků, že narazí na rudné žíly. Při těžbě rudy bylo vždy velmi nejisté, jestli práce horníků bude vůbec úspěšná a jestli jim bude zaplacena. S tímto pozdravem bylo spojené také přání, aby horníci po směně vyfárali z dolu zdraví a bez úhony a vrátili se ke svým rodinám. 

nahoru