Vize / mise

 

«  We set the European Standard for Excellence in Salt »

« Určujeme evropský standard pro vynikající sůl »

 

Chceme

  • poskytovat našim zákazníkům nejlepší servis a excelentní kvalitu
  • a být tak pro naše zákazníky v celé Evropě prioritním dodavatelem,
  • vylepšovat naši pozici na trhu prostřednictvím inovativních výrobků a servisních služeb,
  • růst v nových tržních regionech a zvyšovat synergie,
  • stát se nejziskovějším výrobcem soli v Evropě.