Trvalá udržitelnost

Ve všech domácích i zahraničních pobočkách se angažujeme za bezpečnou a ekologickou výrobu a hospodárnost. K tomu patří ochrana přírodních zdrojů, snižování emisí, stejně tak jako zamezení vzniku odpadů. Kdekoliv je to smysluplné, tam používáme dopravní prostředky šetrné k životnímu prostředí, jako například železnice a lodě.

Udržitelný rozvoj v těžebním průmyslu kamenné soli pro nás znamená sledování cílů hospodárnosti, bezpečného zásobování a tolerance vůči životnímu prostředí ve stejné míře a jejich vzájemný soulad.

Více o udržitelnosti ve skupině K+S