Závod Braunschweig-Lüneburg
Německo

Nejmenší důlní závod společnosti esco patří od roku 1970 do skupiny K+S a v současnosti funguje už jen jako závod na těžbu kamenné soli. Nebylo tomu tak vždy: Zpočátku se zde těžily i draselné soli pro hnojiva.

Těžba kamenné soli v současnosti probíhá pomocí vrtacích a pyrotechnických prací v takzvané etážové těžbě. Při tomto postupu se nad sebou zřídí tři porubní komory, každá až do výšky 40 metrů, v nichž se sůl uvolní výbuchy ve svislých porubních vrstvách (etážích). Komory s délkou až 100 metrů a šířkou 20 metrů jsou podepřeny horizontálně a vertikálně vrstvami nahromaděných usazených hornin, takzvaných pilířů, takže jsou stále stabilní.

Šachty Braunschweig-Lüneburg I až III vytvářejí spojení mezi důlním závodem a výrobními a zásobovacími zařízeními nad zemí. Dosahují do hloubky až 560 metrů a slouží ke sfárání a vyfárání horníků, těžbu soli a zásobování čerstvým vzduchem a provozními látkami. Pod zemí jsou k dispozici všechna nezbytná zařízení, která zaručují bezproblémový provoz: dílny, sklady náhradních dílů, transformační stanice a jiná zásobovací zařízení. Závod má pod zemí k dispozici přibližně 60 kilometrů dlouhou síť silnic, což lze porovnat se silniční sítí středně malého města.

Po prvním stupni zpracování pod zemí se nahrubo nalámaná kamenná sůl dopraví nad zem a tam probíhají další stupně: mlecí a prosívací stupeň. Na závěr se získají vysoce kvalitní, čisté produkty z kamenné soli různé zrnitosti, které jsou vždy ideální pro dané použití.

Portfolio produktů a služeb závodu esco Braunschweig-Lüneburg:
  • posypová sůl
  • sůl pro elektrolýzu
  • krmná sůl
  • solné lizy
  • jedlá a kuchyňská sůl a jiné
  • průmyslová sůl