Dceřinná společnost esco
Česká republika

Historie společnosti K+S Czech Republic a.s.

Praha

Dnešní centrála společnosti K+S Czech Republic a.s. vznikla v Praze před více než 20 roky. Byla založena v roce 1991 společností Mitteldeutsche Kali AG pod obchodním názvem Salz & Kali Handel spol s.r.o., aby mohla uvádět na český a slovenský trh draselné a solné produkty, produkované doly a zpracovatelskými závody bývalé Německé demokratické republiky. V roce 1993 došlo ke spojení východoněmeckých a západoněmeckých solných dolů a zpracovatelských závodů, čímž se společnost Salz & Kali Handel spol s.r.o. stala členem dnešní společnosti K+S Group. Později byla přejmenována na K+S CZ a.s.

Po začlenění společnosti Solné mlýny, a.s., Olomouc do společnosti K+S Group se Společnosti K+S CZ a.s. a Solné mlýny, a.s. v listopadu 2013 spojily a vytvořily jednu společnost K+S Czech Republic a.s.

Od založení pobočky v Praze si společnost K+S Group průběžně upevňovala své postavení na českém trhu v oblasti prodeje draselných a solných výrobků. Postupem času se stala spolehlivým obchodním partnerem pro zákazníky ze všech oblastí průmyslu a zemědělství. Především v sektoru posypových solí pro zimní údržbu silnic je dnes společnost K+S Czech Republic a.s., díky své logistické síti a bezkonkurenční kvalitě, jedním z největších dodavatelů českých a slovenských správ silnic.

Olomouc

Závod, zpracovávající sůl, založila v Olomouci v roce 1921 importní a exportní firma Čechoslavie a Prague Czechoslovak Legions Bank pod obchodním názvem Solné mlýny. Závod byl vybudován během tří let v Holici nedaleko Olomouce. Tato lokalita byla zvolena především z důvodu její výhodné polohy uprostřed Moravy.

Na tehdejší dobu byly Solné mlýny velkým závodem s několika výrobními budovami, vlastními dílnami, vlastní železniční vlečkou a silnicí. Vedle mlýna a balírny byly v areálu firmy vybudovány i velké sklady pro více než 20 000 tun volně ložené soli. Závod byl v té době považován za jeden z nejmodernějších výrobních závodů ve střední Evropě. Byl vybaven nejnovějšími stroji, poháněnými výlučně elektrickou energii, a měl vlastní vodovod.

Výroba byla v Solných mlýnech spuštěna 2. ledna 1924. Od té doby prošla společnost mnoha změnami a také několikrát změnila majitele. Do roku 1992 byly Solné mlýny ve vlastnictví státu. Poté byly zprivatizovány a staly se akciovou společností, vlastněnou soukromými vlastníky. 1. ledna 2012 přešly do vlastnictví společnosti esco, a tím se staly součástí společnosti K+S Group. V listopadu 2013 se sloučily se společností K+S CZ a.s. za vzniku společnosti s názvem K+S Czech Republic a.s. Sídlem nově vzniklé společnosti je Praha. Výroba solných produktů zůstala nadále zachována v Olomouci.

Olomoucký závod dodává posypové, průmyslové a jedlé soli značky Solné mlýny na trh v České republice a v sousedních státech.

Od roku 1996 je olomoucký závod certifikován podle normy ISO 9001. Od roku 2012 je navíc závod certifikován dle normy GMP+B3 a dalších standardů, platných v oblasti krmiv.

K certifikátům (kvality) skupiny esco