REACH a esco

Nařízení REACH vstoupilo v platnost 1. června 2007.

Všechny výrobky společnosti esco obsahují chlorid sodný - přírodní minerál, který nebyl chemicky měněn. Proto naše výrobky nepodléhají povinnosti registrace. Po této stránce se nás předpisy podle nařízení REACH přímo netýkají.

Zabezpečili jsme, aby nám naši subdodavatelé dodávali jen výrobky ve shodě s předpisy REACH. Tak dostávají naši zákazníci nadále "své" výrobky v obvyklé kvalitě.