IT'S ALL ABOUT LIFE (Je to celé o životě)

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců a ochrana životního prostředí mají v esco i v celé skupině K+S nejvyšší prioritu.

Jejich součástí je intenzivnější propojení přes hranice zemí a společností, neboť se chceme od sebe vzájemně učit, chceme zlepšit naši komunikaci, sdílet nejlepší praxi a dále se trvale rozvíjet v nejrůznějších oblastech.

Toto propojení vizuálně podporujeme symbolem v kombinaci se sloganem „It’s all about life“, které ztělesňují život a to, co je potřeba chránit a zachovat – naše zaměstnance a naše životní prostředí. Člověk představuje radost ze života a vitalitu a je symbolem zdraví. Helma chrání člověka a symbolizuje bezpečnost. A list představuje přírodu a je symbolem životního prostředí.

Našim cílem a cílem všech pracovníků esco je vytvářet a udržovat bezpečné pracovní prostředí. Našim společným cílem je nulový počet pracovních úrazů. Chceme, aby se všichni naši pracovníci vraceli po skončení práce ke svým přátelům a rodinám zdraví.

Těžba a zpracování surovin s sebou přináší zásahy do přírody. Trvale pracujeme na tom, abychom tyto dopady snižovaly na minimum. Výroba podle nejnovějšího stavu techniky, která je šetrná k životnímu prostředí, je pro nás samozřejmostí

Podniková politika společnosti  esco