Compliance

Systém Compliance skupiny K+S a společnosti esco vytváří organizační předpoklady pro to, aby bylo v celém koncernu známo platné právo, naše interní pravidla a směrnice, jakož i regulační standardy uznávané naší společností a aby bylo možné sledovat jejich dodržování.

Každý zaměstnanec je obeznámen se základními hodnotami a principy platnými v celém koncernu a z toho odvozenými podnikovými směrnicemi. Pro zaměstnance, kteří se setkávají se speciálními tématy, se konají povinná školení, např. kartelové právo, antikorupce, právo o ochraně životního prostředí/bezpečnosti práce.

Zodpovědnost za systém Compliance mají osoby v obchodních divizích a holdingových jednotkách skupiny K+S, které jsou za to operativně zodpovědné. Každoročně odevzdávají prohlášení Compliance a jsou podporováni osobami pověřenými uplatňováním systému Compliance, které jim radí a koordinují je.

Více o systému Compliance skupiny K+S