Ochrana dat & Disclaimer

1. Obsah

Společnost esco je potěšena, že jste navštívili její webové stránky. Jsme velmi rádi, že máte zájem o naši společnost a její výrobky. Webovou stránku provozuje společnost esco; veškerá práva týkající se webových stránek jsou vyhrazena společnosti esco.

Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitým principem, který uplatňujeme při realizaci našich obchodních vztahů. Zpracování osobních údajů se zakládá na zásadách odpovídajících zákonnosti, účelu, správnosti, minimalizaci dat a jejich ukládání v omezeném objemu, transparentnosti a ochraně důvěrnosti a integrity.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte, které osobní údaje o vás zaznamenáváme a ukládáme, k jakým účelům to slouží a na jakém právním základě to provádíme.
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje.

2. Protokolování přístupu na webové stránky

Co se děje, když navštívíte naše webové stránky?

Při pouze informativní návštěvě webových stránek, to znamená, když se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem nepředáváte informace, shromažďujeme jen ty osobní údaje, které váš prohlížeč předá na náš server. Když si chcete prohlížet naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje:

 • IP adresu
 • datum a čas vyvolání stránky
 • oblast (nikoliv adresu), odkud se vaše IP adresa dostává na naše webové stránky
 • jazyk prohlížeče, typ prohlížeče (např. Chrome, Firefox, Safari) a jeho verze
 • operační systém
 • typ zařízení (např. mobilní zařízení, stolní počítač, tablet)
 • chování na webových stránkách při jejich prohlížení (např. kdy byly webové stránky navštívena, které oddíly stránek jste rozklikli, kolik času jste na webových stránkách strávili)
 • webové stránky, z nichž vyšel požadavek.

Tyto údaje zpracováváme a ukládáme za účelem zajištění funkčnosti webových stránek, zlepšení obsahu webových stránek a zpracování statistických analýz na základě agregovaných dat k prohlížení. Vedle toho je zpracováváme a ukládáme pro analýzu technického provozu webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Náš oprávněný zájem na zpracování dat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je tedy nutný pro to, aby se vám tyto webové stránky zobrazily a byla zajištěna stabilita a bezpečnost.

3. Používání cookies

Naše webové stránky ukládají k výše uvedeným údajům navíc také cookies. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na vašem zařízení, když zařízení používáte k návštěvě nějakých webových stránek. Cookies umožňují, aby webové stránky rozpoznaly zařízení uživatele, a jsou používány provozovateli webových stránek k jejich efektivnějšímu spravování. Kromě toho mohou dodávat analytické informace. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet na vaše zařízení viry. Slouží k tomu, aby celková internetová nabídka byla uživatelsky příjemnější a efektivnější.

Pokud jste zatím neudělil souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a prostřednictvím jednotlivých námi implementovaných cookies jsou zpracovávány i osobní údaje, spočívá pro tuto skutečnost právní opora podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v ochraně oprávněných zájmů na co nejlepším fungování webových stránek a co nejpříjemnějším provedení stránek pro vás jako uživatele při jejich návštěvě.
Cookies jsou uchovávány jen po dobu, která je nutná pro příslušný účel.

Druhy cookies, které používáme

Naše webové stránky používají "technické cookies". Ty slouží k realizaci přenosu komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě nebo k poskytnutí služby, kterou jste si vysloveně vyžádali.

K jiným účelům nejsou používány a zahrnují:

 • navigační nebo relační cookies, které slouží k normální navigaci a používání webových stránek
 • cookies sloužící k analýze, které používáme přímo ke shromažďování informací v souhrnné formě o počtu uživatelů a jejich návštěvnosti na stránkách
 • funkční cookies, které vám umožňují vyhledávání podle řady vybraných kritérií (např. podle jazyka), a tím pro vás vylepšují službu stránek. Takový typ souboru cookie se dále používá k tomu, aby uložil vaše rozhodnutí ohledně použití cookies na webových stránkách.

Cookies YouTube

Z našich webových stránek si můžete spustit videa uložená na YouTube. Jsou včleněna do našich webových stránek v rámci "rozšířeného režimu ochrany osobních údajů". To znamená, že YouTube nasadí cookies teprve tehdy, jakmile spustíte některé z videí. YouTube tyto cookies používá mimo jiné k zachycení videostatistik, k zamezení podvodům a ke zlepšení uživatelsky příjemného fungování. Instalaci takových cookie můžete zabránit příslušným nastavením v softwaru vašeho prohlížeče.

Spuštěním takového videa se rovněž nastolí propojení se sítí Google DoubleClick. To by mohlo spustit další procesy zpracování osobních údajů, na které nemáme vliv. Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de  

Cookies Google Maps

Z našich stránek můžete spustit mapy uložené u Google Maps. Jakmile si prohlédnete podrobnou mapu některého z našich míst, Google uloží soubor cookie. Na níže uvedené internetové adrese naleznete další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de 

Jak můžete řídit ukládání cookies

Za účelem nabídky cílených služeb nebo reklamních obsahů můžeme použít externí cookies (tzv. "Third-Party-Cookies"). Takové cookies nespravujeme přímo, nýbrž jsou instalovány třetími subjekty prostřednictvím našich stránek.

Variant "Opt out" : Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a individuálně rozhodli o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně.

Variant "Opt in" : K používání takových cookies je vyžadován váš souhlas. Váš souhlas vyjádříte v políčku, jehož prostřednictvím můžete cookies aktivovat a deaktivovat pro jednotlivé třetí subjekty. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to deaktivací cookies výše popsaným způsobem.

Deaktivovat cookies a smazat ty cookies soubory, které byly již dříve uloženy, můžete ovšem také postupem popsaným ve vašem prohlížeči v sekci Pomoc.

Další informace ohledně Google Analytics naleznete v oddíle "Analýza používání našich webových stránek".

Pokud neznáte typ a verzi prohlížeče, který používáte, můžete kliknout v horní části v okně prohlížeče na "Pomoc", kde naleznete potřebné informace.

Vezměte prosím v úvahu, že deaktivace cookies může mít za následek omezení funkčnosti našich webových stránek.

Různé prohlížeče se liší ve způsobu, jakým se spravují nastavení cookies. Abyste obdrželi požadované informace a mohli se rozhodnout, zda vyjádříte souhlas s instalací a využíváním cookies ze strany třetích subjektů, klikněte na následující odkazy.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=en 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=ru_RU&viewlocale=cs_CZ 
Opera: https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

4. Kontaktní formulář

Naše internetové stránky obsahují e-mailové adresy a kontaktní formuláře, které vám umožní rychlý elektronický kontakt s naší společností i bezprostřední komunikaci s námi. Jakmile s námi navážete kontakt prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, budou automaticky uloženy vámi poskytnuté osobní údaje. Tyto osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, budou uloženy za účelem zpracování vaší žádosti nebo pro kontakt s vámi.

Které údaje budou shromažďovány v případě kontaktního formuláře, je patrné z jeho konkrétní podoby. Jakmile kliknete na políčko "Souhlasím s tím, že mnou uvedená data budou elektronicky zpracovány" a odfajfkujete, vyjadřujete svůj souhlas s těmito upozorněními a dáváte souhlas i k uložení a používání vašich osobních údajů, které jste nám dali k dispozici.

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste nás kontaktovali za účelem uzavření smlouvy, pak je právním podkladem pro zpracování vašich osobních údajů navíc i čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou po následném zpracování vaší žádosti vymazány, a to v případě, že se dá z okolností odvodit, že příslušná záležitost je vyjasněna, a pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi ohledně uchovávání údajů.

5. Další pluginy třetích subjektů (Google Maps, Webfonts, …)

Používání Google Maps

Tyto webové stránky používají Google Maps API, mapovou službu Google Inc. ("Google"), k zobrazení interaktivní mapy a k sestavení příjezdových plánů. Google Maps je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Používáním Google Maps mohou být informace o tom, že používáte tuto webovou stránku (včetně vaší IP adresy) přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Na další zpracování a použití údajů ze strany Google nemáme žádný vliv a nemůžeme tudíž za to převzít zodpovědnost.

Prohlášení Google o ochraně osobních údajů a dodatečné podmínky používání Google Maps naleznete na https://www.google.com/intl/cs_CZ/help/terms_maps.html

Pokud nechcete, aby Google shromažďoval, zpracovával a používal údaje o vás prostřednictvím vaší návštěvy na našich internetových stránkách, můžete v nastavení vašeho prohlížeče deaktivovat JavaScript. V takovém případě ale nebudete moci využívat zobrazování map.

Google Web Fonts (webové písma)

Na našich webových stránkách je použita "WebFonts" (webová písma) poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") pro důslednou prezentaci písma. Když přistupujete ke stránce, váš prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazovala texty a písma.

Chcete-li to provést, musí se váš prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. Tím budou sdělovat informace, že váš web byl přístupný prostřednictvím vaší IP adresy společnosti Google. Pomocí webových písem Google používáme naše webové stránky konzistentní a atraktivní pro různá zařízení. To je náš legitimní zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud používáte prohlížeč, který nepodporuje webové písma, budou naše webové stránky zobrazeny se standardním písmem vašeho počítače.

Další informace o webových písmech Google naleznete v části https://developers.google.com/fonts/faq (anglicky) a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs   

Analýza používání našich webových stránek / Google Analytics

Naše webové stránky využívají Google Analytics, službu pro analyzování webu od Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analyzovat vaše užívání webových stránek.

Informace vytvořené pomocí souboru cookie o tom, jak tyto webové stránky používáte (včetně vaší IP adresy), se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k tomu, aby vyhodnotil, jak používáte tyto webové stránky, aby pro nás zpracoval zprávu o aktivitách webových stránek a poskytl další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. Dále Google případně tyto informace předá třetím stranám, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí osoby tyto údaje pro Google zpracovávají. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji Google.

Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením v softwaru vašeho prohlížeče; nicméně vás upozorňujeme, že v takovém případě může dojít k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů, které o vás Google výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu shromáždil.

Proti shromažďování a používání vaší IP adresy společností Google Analytics můžete kdykoliv s účinností do budoucna vyslovit námitku. Bližší informace k tomu naleznete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (anglicky). Upozorňujeme vás na to, že na těchto webových stránkách byl Google Analytics doplněn o kód "gat._anonymizeIp();", aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres.

6. Doba trvání uložení vašich údajů

Vaše údaje ukládáme pouze po dobu nutnou pro jednotlivé účely, a to buď jak je to popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo jak je to předepsané zákonem. Po splnění účelu jsou příslušné údaje v souladu s platnými právními ustanoveními o ochraně osobních údajů vymazány.

7. Opatření k zabezpečení vašich údajů

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše osobní údaje, které spravujeme, před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením a před přístupem ze strany neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále vylepšují na základě technologického rozvoje.

Kontaktní údaje správce údajů a úředníka pro ochranu údajů:

esco – european salt company GmbH & Co. KG:
Správcem pro zpracování osobních údajů: Pane Peter Kemper
Tel. +49 511 85030-163, e-Mail: data_privacy(at)esco-salt.com 
Adresa: Landschaftstr. 1, 30159 Hannover, Německo

Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů

Platné právo na ochranu osobních údajů vám vůči nám zaručuje ohledně zpracování vašich osobních údajů rozsáhlá práva týkající se informací a intervenčních zásahů. Jsou to:

 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme.
 • Právo na opravu: Máte právo, aby vám byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné údaje, které se vás týkají, a/nebo doplněny vaše u nás uložené neúplné údaje.
 • Právo na výmaz: Máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud jsou dány důvody čl. 17 odst. 1 GDPR.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou dány důvody čl. 18 odst. 1 GDPR.
 • Právo na informování: Pokud vůči nám uplatníte právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jsme povinni tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení jejich zpracování sdělit všem příjemcům, jimž byly osobní údaje, které se vás týkají, poskytnuty, leda že by se to prokázalo jako nemožné anebo by to bylo spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.
 • Právo na odvolání uděleného souhlasu: Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním údajů, a to s účinností do budoucna. V případě odvolání souhlasu příslušné údaje bez zbytečného odkladu vymažeme. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, například u pověřence pro ochranu osobních údajů země Dolní Sasko na naše zpracování vašich údajů.
 • Právo vznést námitku: Pokud zpracováváme vaše osobní údaje v rámci posouzení zájmů na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu, máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinností do budoucna.

Změny směrnice o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo, toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli měnit. Doporučujeme vám proto, abyste prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali.

Stav: květen 2018

8. Odkazy na webové stránky a obsahy třetích subjektů

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky na internetu. Na uspořádání propojených stránek prostřednictvím našich odkazů nemáme vliv a neneseme odpovědnost za jejich obsah.

Doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli směrnice o ochraně osobních údajů těchto stránek třetích subjektů.

9. Autorské právo, ochranné známky, značky a loga

Webové stránky, jejich obsah a struktura jsou chráněny autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena. Veškeré texty, fotografie, obrázky, grafiky, zvukové soubory, videa a animační soubory se nesmějí bez předcházejícího písemného schválení společnosti esco rozmnožovat, měnit nebo používat jiným způsobem.

Značky, ochranné známky a loga, použitá na těchto webových stránkách, jsou registrovány, patentově či jinak chráněny. Není povoleno tyto značky, ochranné známky a loga používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti esco.

10. Aplikovatelné právo

Jakékoliv nároky ve spojení s webovými stránkami nebo jejich používáním podléhají právu Spolkové republiky Německo.nahoru